Tjänster

r

Trädplockning

Trädplockning är ett säkert och ekonomiskt sätt att ta bort träd som skulle vara både svåra och farliga att fälla på traditionellt vis. Det hela bygger på att trädet plockas ner bit för bit med hjälp av en lastbil försedd med kran och en gripklo med ett sågaggregat. Räckvidden på kranen är ca. 22 meter vilket gör att bilen  i de flesta fall kan stå på gatan. Inga problem med sönderkörda gräsmattor.

r

Bortforsling

Vill trädägaren inte ha trädet till exempelvis ved fraktar vi naturligtvis bort det. Inget besvär med var man skall göra av grenar och ris.

En för kunden enkel och kostnadseffektiv helhetslösning för att ta bort sitt problematiska träd, från säker nedtagning till bortforsling.

Närliggande byggnader, rabatter, lyktstolpar, ledningar m.m. Det mesta brukar gå att lösa med denna metod.