Om Trädplockaren

Trädplockaren i Småland AB hör hemma i Vimmerby trakten i nordöstra Småland. Företaget har specialiserat sig på att säkert ta ner besvärliga träd, som t.ex. står nära hus eller vägar.

Uppdragen är spridda över ett stor geografisk område, både i Småland och utanför. 

Läs mer om vårt arbetssätt under sidorna om Trädplockning och Bortforsling.